Eğitim Kurumları Ölçme ve Değerlendirme

Yapılan çalışmalar, erken tanı konmuş çocukların %20.9’u 3 yaşından sonra psikiyatrik ya da eğitimsel müdahalelere ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir. Bu nedenle, ilköğretim okullarındaki okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların gelişimsel düzeylerinin, güçlü ve zayıf becerilerinin belirlenmesi hem erken dönem risk belirleme ve hem de müdahaleye fırsat vermesi açısından çok önemlidir.
Bu anlamda okullar ile işbirliği yaparak çeşitli ölçekler kullanılarak çocukların farklı alanlarda gelişim düzeyleri belirlenmesinin ardından uygun programların hazırlanması hedefliyoruz.