Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi

Sınavlara girişin yaklaşması gençlerde yoğun kaygı yaşanmasına neden olur. Gencin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturduğu görüntüler, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrasında elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir. Sınavlara hazırlanan her gencin bir miktar kaygı duyması doğalken bu kaygı aşırıya kaçtığında gencin başarısını olumsuz etkiler. Sınav kaygısı yaşayan gençler bazen sınava karşı tamamen ilgisiz bir tavır içine girerken bazen de sınavı dünyanın merkezi haline getirirler. Sınav kaygısı yaşayan bireyler huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme gibi belirtileri yaşarlar.
Sınav kaygısı gençler kadar bu yolda onlara destek olan anne babaları da olumsuz etkiler. Gencin kendisi kadar anne babanın da bu süreçte uygun hedefler koyması ve kaygısıyla başa çıkmasına yardımcı olacak teknikleri öğrenmesi önemlidir.